Matematik, no och engelska V17-V18

Nu har vi gjort sista delen av NP-MA ! De barn som av någon anledning inte varit med vid något delprov kommer att få ta igen nästkommande veckor. När bestämmer vi i skolan tillsammans med de eleverna. Alla prov  kommer sedan att samrättas med Gröndalsskolan efter provperiodens slut dvs i slutet av maj. Jag kan redan nu utifrån det jag sett säga att det gått som förväntat, dvs generellt bra! Duktiga elever som är måna om att på bästa sätt visa sina förmågor och kunskaper. I matteboken har vi nu ringat in till sid 133.  Vi har gjort ”Vad har jag lärt mig- kap 3” och kommer nästa vecka börja arbeta med kap 4 som handlar om geometri. Det vi kommer att arbeta med där är inga nyheter utan handlar om geometri som exempelvis linje, punkt strecka, olika sorters vinklar, månghörningar , kvadrater, omkrets och area. Allt detta har vi tidigare arbetat med, dessutom är geometri skojigt att arbeta med! Sista kapitlet i boken kap 5 handlar om att mäta, det har vi också arbetat mycket med, sist i boken är det repetitionssidor.          V18 och V19 har vi pga få skolarbetsdagar ingen ny matteläxa. Självklart får den som ev önskar ta hem boken under ledigheten.                                               NO denna vecka handlade fortsatt om kemi. Vi började med att titta om våra försök att separera saltet från vattnet genom avdunstning lyckats, det gick ju inte genom att filtrera (se förra veckan), det gick jättebra men saltet hade ändrat form och vi hade fått saltkristaller likt flingsalt! Vi fortsatte sedan arbeta med blandningen vi har runt omkring oss, luft. Genom olika experiment bevisade vi olika saker som att i luften finns det syre, luft tar plats och gör motstånd, varm luft stiger och tar mer plats än kall luft. Nästa vecka är det ingen NO pga Valborg och 1:a maj. På  Engelskan arbetade vi med veckodagar, månader, årstider,  aktiviteter och när stora högtider under året faller in. Vi fortsätter nästa vecka.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska V16-17

Den här veckan har vi gjort delprov F av  Nationella provet Matematik. Nästa vecka gör vi delprov G och sedan är vi klara med NP-MA. De som av någon anledning varit frånvarande får göra de prov de missat i efterhand, provperioden pågår ett par veckor till. I slutet av maj kommer samtliga prov att rättas i samarbete med Gröndalsskolan. Vi har fortsatt med vårt multiplikationsarbete och ringat in till sid 130. Nästa veckan är matteläxan tränaruta sid 128. Nästa vecka kommer vi skolan att göra sidorna ”Vad har jag lärt mig? -Kap 3” Där eleverna själva mäter / får syn på vad de lärt sig/har kvar att lära från kapitlet. Vi har också denna veckan repeterat likhetstecknet . Tänk, vad det kan vara knepigt! Det är lätt när det står på ”sitt vanliga” ställe men om det ex ser ut så här  7+5=_-10 eller kanske så här 18= _+7 kan det bli knepigt. Vi har tränat sedan ettan på att det måste ”väga jämt”dvs vara värt lika mycket på båda sidor . Även om alla vet det kan det vara svårt så det gäller att ta det lugnt och ta sig tid för att räkna ut att svaret ”väger jämt” på båda sidor. I NO har vi arbetat med att separera de blandningar och lösningar vi gjorde med fasta ämnen och vatten förra veckan. Vi testade genom att filtrera , det gick bra med blandningarna med grus/vatten och papper/vatten men inte med lösningen salt/vatten , det rann rakt igenom! Vi behövde då komma på ett annat sätt att separera den lösningen så nu testar vi avdunstning. Vi tittade också på Nästa vecka kommer det också att handla om något vi har runt ikring oss hela tiden. När vi hade Engelska spelade vi i par ”Sick game”, ett tärningsspel som går ut på att prata med varandra om givet område. Självklart repeterade vi och gick tillsammans igenom de ord /fraser som tillhör spelet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Vecka 16/17

Vi är alla glada över det fina vädret vi fått, jätteskönt.  Boka redan nu in 15:e maj 15-17 då hela skolan kommer att ha sin traditionella temaavslutning där vi visar upp vad vi arbetat med under året.  Eftersom vädret växlar kan det vara bra att se över de utekläder som finns på skolan. Fortfarande kan det vara kallt men värsta kylan är över och istället kan tunna överdragsbyxor vara bra för att inte smutsa ner sig. Nästa vecka på tisdag kommer Lilla Aktuellt till skolan för att göra ett reportage om en elev i klass tre B. De kommer bl a att filma i klassrummet, slöjdsalen,  matsalen och på lilla skolgården. Vi kommer att prata med övriga elever och påminna de som inte ska vara med på bild att inte vara där det filmas. Alla elever på vinbär  har fått hem information om inspelningen.

Trevlig helg! Lotta


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska V15-V16

Vi har fortsatt med ytterligare ett Nationellt prov i matematik denna vecka. Det är sedan två prov kvar att göra. I slutet på maj kommer alla prov att rättas i samarbete med Gröndalsskolan. Så här långt har allt generellt sett fungerat bra. Vi arbetar just nu med uppställning, addition, subtraktion och multiplikation. I boken har vi ringat in till sidan 121. Den här veckans matteläxa handlade om uppställning addition och subtraktion, något som de allra flesta är riktigt säkra på nu!  Matteläxan v16 är tränarutorna sid 116, 120 och 124 och där repeteras uppställning multiplikation. I NO har vi fortsatt med våra experiment från NTA-lådan. Vi har undersökt och dokumenterat olika egenskaper hos de fasta ämnena toalettpapper, grus och salt. Vi har sedan undersökt hur de reagerar när de blandas med vatten, med och utan omrörning, blev det en blandning eller lösning?Nästa vecka arbetar vi vidare med separation. I engelska börjar vi avsluta vårt kroppstema med ”Draw a monster” . Alla ritar utifrån en muntlig beskrivning ett monster , när den är klar får man jämföra och prata utifrån bilden. Nästa vecka kommer vi att spela ”Sick  game” , ett tärningspel med en spelplan på temat .


Prenumerera på nya blogginlägg