Matematik, No och Engelska 22-23

Den här veckan har handlat om att göra klart, dvs i matten mätning , i no och engelska väderlek. En del vanliga lektioner har utgått och istället har det varit annat som alltid i slutet av en termin. När vi var på Zinken fick vi tillfälle att använda våra kunskaper om mätning genom att t ex läsa av hur långt en boll hade kastats. Toppen att varva teori och praktik!                    Nästa vecka kommer mycket av det vi arbetat med hem.                      Resultaten från de Nationella proven finns att se på Skolwebben och nu ska även alla  omdömen  vara uppdaterade av resp.lärare.  Omdömena som löper över hela läsåret skrevs i januari. Det är endast om något behöver ändras/tillföras  som en uppdatering beträffande omdömet skett.  Jag tackar för den här terminen och de här 3 åren och önskar alla en glad sommar!                                                                                                                                          / Kerstin


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, No och Engelska 21-22

Nationella proven i matte är nu rättade med gott resultat för samtliga elever i 3B, alla barn har klarat kravnivån (som det heter vid NP) på alla delar av provet, mycket bra jobbat !!!  Resultaten om hur många poäng kommer ni att kunna se på Skolwebben. Kontakta mig om ni undrar över något.

I matte mäter vi med längdenheter och omvandlar. Nästa vecka fortsätter vi det arbetet, vi kommer också att repetera . Nu är det slut på matteläxor. Boken får barnen med sig boken hem sista veckan. I No har vi arbetat med väderlek.  Hur kommer det sig att det blir olika väderlek ?  Engelskan har utgått denna vecka pga planeringsdag. Vi fortsätter med väderlek både i NO och engelska nästa vecka.

Mvh Kerstin


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, engelska och no 20-21

I matten har fortsatt repetera Geometri . Det handlar om begrepp som  punkt, linje, sträcka , rät vinkel, spetsig vinkel , trubbig vinkel, månghörningar av olika slag, omkrets och area. Vi har koncentrerat oss på de obligatoriska sidorna, ringat in obl. sidor till sid 173 och gjort ”Vad har jag lärt mig ” för kap 4. Nästa veckan är resterande tränarutor i kap 4 läxa. Det är enkelt att skilja de olika kapitlen åt genom färgmarkeringarna. Kap 4 är gulmarkerat. Nästa vecka arbetar vi i skolan med med kap 5 (blåmarkerat). Det är också repetition och handlar om att mäta och enheter, framförallt längdenheter m, dm, cm och mm. Efter kap 5 finns några repetitionssidor med blandade uppgifter från det som tagits upp i boken. Vi kommer att arbeta individuellt med repetitionssidorna. NO har vi fortsatt med magnetism, vi har sett på film hur man kan busa med magneter, vi har provat att använda magneter på olika sätt och testat magnetismen hos olika material. Engelska har vi börjat jobba med väder, ”What´s the weather like?”. Det fortsätter vi med nästa vecka och då kommer vi också att arbeta med väder på no-lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska 19-20

Vi har fortsatt med att repetera Geometri . Det handlar om begrepp som  punkt, linje, sträcka , rät vinkel, spetsig vinkel , trubbig vinkel, månghörningar av olika slag, omkrets och area. Vi koncentrerar repetitionen till de obligatoriska sidorna. I boken har vi ringat in obl. sidor till sid 157 och nästa veckan har vi läxa igen.  Det blir några fler tränarutor än vad vi brukar ha, sid 136, 140, 144, 148, 152 och 156. Till läxan behövs en linjal och om man inte har någon får man gärna göra i skolan istället. I no har vi repeterat tillstånden fast, flytande och gas. Vi diskuterade ex. runt en buss, vad hittar man i fast, flytande och gasform där. Vi har också börjat arbeta med magnetism . Vad är magnetism egentligen? Och var kan man hitta magneter? Vi såg på film och diskuterade, tänk att det finns så många magneter på Gröna Lund! Nästa vecka fortsätter vi. Den här veckan blev det ingen engelska eftersom vi var lediga från skolan på fredagen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska 18-19

Nu har vi börjat med kapitel 4 som handlar om Geometri. Där har vi uppskattat längd och mätt, vi har arbetat med begreppen linje , punkt och sträcka och olika vinklar som trubbig, spetsig och rät. Vi har haft praktiska övningar , arbetat i boken och sett film. Allt detta är repetition eftersom vi redan har arbetat med dessa områden. Vi har ringat in till sid 149 och eftersom det varit och är även i nästa vecka så få arbetsdagar i skolan tar vi inte hem böckerna för läxa. Självklart får den som vill ta hem boken under ledigheten. V 20 tar vi hem boken igen för att göra läxa som vanligt. Ingen  NO denna vecka. I Engelskan har vårt arbete med veckodagar, aktiviteter, månader och högtider fortsatt. Vi har bl a gjort hörsförståelseuppgifter och tränat på dialoger.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska V17-V18

Nu har vi gjort sista delen av NP-MA ! De barn som av någon anledning inte varit med vid något delprov kommer att få ta igen nästkommande veckor. När bestämmer vi i skolan tillsammans med de eleverna. Alla prov  kommer sedan att samrättas med Gröndalsskolan efter provperiodens slut dvs i slutet av maj. Jag kan redan nu utifrån det jag sett säga att det gått som förväntat, dvs generellt bra! Duktiga elever som är måna om att på bästa sätt visa sina förmågor och kunskaper. I matteboken har vi nu ringat in till sid 133.  Vi har gjort ”Vad har jag lärt mig- kap 3” och kommer nästa vecka börja arbeta med kap 4 som handlar om geometri. Det vi kommer att arbeta med där är inga nyheter utan handlar om geometri som exempelvis linje, punkt strecka, olika sorters vinklar, månghörningar , kvadrater, omkrets och area. Allt detta har vi tidigare arbetat med, dessutom är geometri skojigt att arbeta med! Sista kapitlet i boken kap 5 handlar om att mäta, det har vi också arbetat mycket med, sist i boken är det repetitionssidor.          V18 och V19 har vi pga få skolarbetsdagar ingen ny matteläxa. Självklart får den som ev önskar ta hem boken under ledigheten.                                               NO denna vecka handlade fortsatt om kemi. Vi började med att titta om våra försök att separera saltet från vattnet genom avdunstning lyckats, det gick ju inte genom att filtrera (se förra veckan), det gick jättebra men saltet hade ändrat form och vi hade fått saltkristaller likt flingsalt! Vi fortsatte sedan arbeta med blandningen vi har runt omkring oss, luft. Genom olika experiment bevisade vi olika saker som att i luften finns det syre, luft tar plats och gör motstånd, varm luft stiger och tar mer plats än kall luft. Nästa vecka är det ingen NO pga Valborg och 1:a maj. På  Engelskan arbetade vi med veckodagar, månader, årstider,  aktiviteter och när stora högtider under året faller in. Vi fortsätter nästa vecka.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och engelska V16-17

Den här veckan har vi gjort delprov F av  Nationella provet Matematik. Nästa vecka gör vi delprov G och sedan är vi klara med NP-MA. De som av någon anledning varit frånvarande får göra de prov de missat i efterhand, provperioden pågår ett par veckor till. I slutet av maj kommer samtliga prov att rättas i samarbete med Gröndalsskolan. Vi har fortsatt med vårt multiplikationsarbete och ringat in till sid 130. Nästa veckan är matteläxan tränaruta sid 128. Nästa vecka kommer vi skolan att göra sidorna ”Vad har jag lärt mig? -Kap 3” Där eleverna själva mäter / får syn på vad de lärt sig/har kvar att lära från kapitlet. Vi har också denna veckan repeterat likhetstecknet . Tänk, vad det kan vara knepigt! Det är lätt när det står på ”sitt vanliga” ställe men om det ex ser ut så här  7+5=_-10 eller kanske så här 18= _+7 kan det bli knepigt. Vi har tränat sedan ettan på att det måste ”väga jämt”dvs vara värt lika mycket på båda sidor . Även om alla vet det kan det vara svårt så det gäller att ta det lugnt och ta sig tid för att räkna ut att svaret ”väger jämt” på båda sidor. I NO har vi arbetat med att separera de blandningar och lösningar vi gjorde med fasta ämnen och vatten förra veckan. Vi testade genom att filtrera , det gick bra med blandningarna med grus/vatten och papper/vatten men inte med lösningen salt/vatten , det rann rakt igenom! Vi behövde då komma på ett annat sätt att separera den lösningen så nu testar vi avdunstning. Vi tittade också på Nästa vecka kommer det också att handla om något vi har runt ikring oss hela tiden. När vi hade Engelska spelade vi i par ”Sick game”, ett tärningsspel som går ut på att prata med varandra om givet område. Självklart repeterade vi och gick tillsammans igenom de ord /fraser som tillhör spelet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, No och Engelska V13-15

Denna vecka har vi inte haft någon matte-läxa. Vi har fortsatt att arbeta med algoritm (uppställning) addition och subtraktion. V15 är matteläxan repetition hemma genom att göra alla träna rutor tom sid 109. I skolan har vi fortsatt ringa in tom sid 113 och då har det handlat om att repetera alla multiplikationstabellerna. Ett tips är att fortsätta träna hemma om man känner sig osäker för efter påsklovet, V15 kommer vi i skolan fortsätta att arbeta med algoritm multiplikation. Vi har också gjort ytterligare ett delprov NP-MA. Efter påsklovet blir det fler. No har handlat om våren och vårtecken, efter påsklovet blir det fler experiment från vår NTA-låda. Lite Engelska har vi hunnit med och det har handlat om påsken.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, Eng och No V12-13

Den här veckan har vi gjort båda de individuella delarna B och C i NP-Matte. Det var roligt och kändes bra! Vi har också arbetat med uppställning addition och subtraktion, nu med tusental! Oj, mycket att hålla reda på om man behöver växla över 0 i många steg ( ex. 2000-1386). Strategierna är exakt desamma som vi arbetat tidigare, fast då med en-tio och 100-tal. Vi kommer att arbeta med detta område nästa vecka också. Nästa vecka är en kort vecka pga Långfredagen är röd dag. Vi har ingen matteläxa nästa vecka, utan behåller boken i skolan. Nästa läxa blir efter påsklovet , v14, den kommer då att vara de tränarutorna som finns tom sid 109 som är de sidor  vi ringat in och som vi kommer att jobba med under nästa vecka. Nästa vecka har vi ett NP-prov i matte, prov D på onsdag. Har man varit sjuk kan det blir fler. I NO har vi gjort experiment där vi undersökt och dokumenterat vad som händer när man blandar två fasta ämnen med varandra. Vi undersökte de fasta ämnena var för sig och beskrev deras egenskaper  sedan gjorde vi en blandning och observerade vad som hände och diskuterade varför, till sist separerade vi de båda ämnena för att till sist se på egenskaperna igen om något förändrats. Den här veckan hann vi inte med någon engelskalektion.

Kerstin


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik, no och eng v10+11

Den här veckan har vi i matematiken arbetat med tusental! Då  passade vi på att repetera uppställning addition/subtraktion.Vi använde våra miniwhiteboards för att testa våra egna kunskaper och jämföra med varandra.Vi har också följt upp och arbetat praktiskt med omkrets/area.Vi har benat ut begreppet sannolikt och gjort sannolikhetsundersökningar där vi kastat krona/klave och undersökt sannolikheten kring hur många gånger en viss summa kom upp när vi kastade två tärningar. Undersökningen dokumenterade var och en i diagramform. I boken har vi ringat in till sid 85. Nästa vecka startar NP då kommer en del av veckans mattetid gå åt till dessa prov. Eftersom det blir omkastningar i schemat är det svårt att planera in läxan med angivna sidor.Därför är nästa veckas läxa att göra de tränarutor som finns på ”inringade” sidor. Gör man digitalt vet barnen vilka sidor det är, jag kommer också skriva i efterhand hur långt vi ringat in. Denna vecka till sid 85. Självklart får  var och en också fortsätta att repetera/träna med det som just den behöver. Det kan vara t ex digitala klockan, uppställning, geometri, multiplikation, måttenheter  eller annat område. Den som önskar kan också be mig om ett arbetsblad eller kanske träna praktisk ex genom att titta på en klocka och säga vad den är. Läxdag är som vanligt må-ons för den som tar hem boken.

I NO har vi gjort vårt sista experiment om vattnets aggregationstillstånd, fast, flytande och gas. Vi konstaterade att vattenånga är ett flytande tillstånd! Vi diskuterade om vad som händer och hur man vet när det övergår till gas. Vi såg på film om vår atmosfär och talade om andra gaser och klimatförändringar.

Engelskan har vi fortsatt med hörförståelse på förra veckans tema . Vi har också repeterat kroppsdelar  för att kunna fortsätta med området ”How are you?”. Det finns nu en pärm i klassrummet med extra engelskamaterial att välja ur , ett önskemål som framkom under utvecklingssamtalen.


Prenumerera på nya blogginlägg